บุญบ้าน (หรือชื่อเดิม บุญโฮม) เป็นฟอนต์ลาวปนไทยที่หน้าตาตัวอักษรไทยกับลาวเหมือนกันจนแยกไม่ออก และประยุกต์เพิ่มตัวอักษรไทยบางตัวที่ไม่มีในภาษาลาว จากนั้นจึงออกแบบตัวละตินให้พอไปกันได้กับทั้งลาวและไทย สำหรับภาษาลาวน่าจะใช้บุญบ้านเป็นตัวเนื้อหาได้ แต่สำหรับภาษาไทยคงเหมาะจะใช้ในลักษณะพิเศษมากกว่า


๏ ดาวน์โหลดบุญบ้าน ๛


ภาษาที่รองรับ

ฟอนต์บุญบ้านรองรับภาษาไทยและลาวโดยกำเนิด และยังมีตัวอักษรละตินครอบคลุมมากกว่า Adobe Latin-4 หมายความว่าครอบคลุมเกือบทุกภาษาในยุโรป อเมริกา รวมถึงภาษาเวียดนามด้วย ดูภาพตัวอย่างจากหน้าปล่อยฟอนต์บุญโฮมเดิม


ทดสอบการแสดงผล

  • หน้าทดสอบ OpenType features เป็นสไลด์โชว์ที่เปลี่ยนน้ำหนักและสไตล์ของฟอนต์ได้ตรงมุมบนด้านขวาสุดในหน้านั้น

ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น

คุณสามารถอ่านได้จาก FONTLOG


สัญญาอนุญาต

© ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สังศิต ไสววรรณ

ฟอนต์บุญบ้าน ใช้สัญญาอนุญาต (license) แบบ SIL Open Font License v1.1 แปลว่าคุณมีอิสระเต็มที่ในการใช้งาน ดัดแปลง หรือปรับปรุง เงื่อนไขคือเมื่อดัดแปลงจากต้นแบบแล้วอยากจะเผยแพร่ผลงานใหม่ก็ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันและต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดเช่นกัน


แจ้งปัญหาการใช้งาน

หากคุณพบปัญหาในการใช้งานฟอนต์บุญบ้านก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่ https://github.com/fontuni/boonbaan/issues หรือพูดคุยอย่างกันเป็นเองที่ ชุมชนสาวก f0nt ขอขอบคุณ สาวก f0nt ทุกท่านที่ให้ความเห็นและช่วยทดสอบฟอนต์บุญบ้านหรืออดีตบุญโฮมไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ