บุญจด เป็นฟอนต์ลายมือสังเคราะห์แบบคนถนัดซ้ายซึ่งทำในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยวาดโครงใน FontForge เพื่อปรับน้ำหนักเส้น แล้วปรับแต่งรายละเอียดด้วย Inkscape บุญจดเอาลักษณะสไตล์ Italic มาทำให้ตัวตรง โดยไม่พยายามเชื่อมตัวอักษรเข้าด้วยกันเหมือนฟอนต์ลายมืออื่นๆ เลยทำให้มันพอจะอ่านง่ายแม้จะใช้ขนาดเล็กกับจอคอมพิวเตอร์ และตั้งแต่รุ่น 1.0 จึงได้เพิ่มตัวเอน


๏ ดาวน์โหลดบุญจด ๛


ภาษาที่รองรับ

ฟอนต์บุญจดครอบคลุมมากกว่า Adobe Latin-4 หรือเกือบทุกภาษาในยุโรป อเมริกา รวมถึงภาษาเวียดนามด้วย และใช้งานภาษาไทยได้อย่างแน่นอน (เพราะคุณกำลังอ่านมันอยู่!)


ทดสอบการแสดงผล

  • หน้าทดสอบ OpenType features เป็นสไลด์โชว์ที่เปลี่ยนสไตล์ของฟอนต์ได้ตรงมุมบนด้านขวาสุดในหน้านั้น
  • หน้าทดสอบ Hinting เพื่อตรวจเช็คความสม่ำเสมอและความคมชัดของตัวอักษรหลายขนาด

ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น

คุณสามารถอ่านได้จาก FONTLOG


สัญญาอนุญาต

© ๒๕๕๘ สังศิต ไสววรรณ

ฟอนต์บุญจด ใช้สัญญาอนุญาต (license) แบบ SIL Open Font License v1.1 แปลว่าคุณมีอิสระเต็มที่ในการใช้งาน ดัดแปลง หรือปรับปรุง เงื่อนไขคือเมื่อดัดแปลงจากต้นแบบแล้วอยากจะเผยแพร่ผลงานใหม่ก็ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันและต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดเช่นกัน


แจ้งปัญหาการใช้งาน

หากคุณพบปัญหาในการใช้งานฟอนต์บุญจดก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่ https://github.com/fontuni/boonjot/issues หรือพูดคุยอย่างกันเป็นเองที่ ชุมชนสาวก f0nt ขอขอบคุณ สาวก f0nt ทุกท่านที่ให้ความเห็นและช่วยทดสอบฟอนต์บุญจดไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ