บุญถึก เป็นฟอนต์ตระกูลหนาน้ำหนักเดียวแต่มี 4 สไตล์ คือ บุญถึกตรง, บุญถึกเอน, บุญถึกมน และ บุญถึกมนเอน ชื่อฟอนต์คงบ่งบอกบุคลิกได้ดีโดยไม่ต้องบรรยาย ถึงแม้ตัวจะหนาแต่ก็ดูไม่มีพิษมีภัย เปรียบเทียบได้กับตัวละคร Hodor ใน Game of Thrones หรือ Lennie Small ในนิยาย Of Mice and Men ของ John Steinbeck และ ฟอนต์อยู่นี่ ก็ใช้บุญถึกในโลโก้นั่นเอง


๏ ดาวน์โหลดบุญถึก ๛


ภาษาที่รองรับ

นอกจากตัวอักษรไทยแล้ว ฟอนต์บุญถึกตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไปยังมีตัวอักษรละตินครอบคลุมมากกว่า Adobe Latin-4 นั่นคือครอบคลุมเกือบทุกภาษาในยุโรป อเมริกา รวมถึงภาษาเวียดนามด้วย


ทดสอบการแสดงผล

หน้าทดสอบ OpenType features เป็นสไลด์โชว์ที่เปลี่ยนสไตล์ของฟอนต์ได้ตรงมุมบนด้านขวาสุดในหน้านั้น


ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น

คุณสามารถอ่านได้จาก FONTLOG


สัญญาอนุญาต

© ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สังศิต ไสววรรณ

ฟอนต์บุญถึก ใช้สัญญาอนุญาต (license) แบบ SIL Open Font License v1.1 แปลว่าคุณมีอิสระเต็มที่ในการใช้งาน ดัดแปลง หรือปรับปรุง เงื่อนไขคือเมื่อดัดแปลงจากต้นแบบแล้วอยากจะเผยแพร่ผลงานใหม่ก็ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันและต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดเช่นกัน


แจ้งปัญหาการใช้งาน

หากคุณพบปัญหาในการใช้งานฟอนต์บุญถึกก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่ https://github.com/fontuni/boontook/issues หรือพูดคุยอย่างกันเป็นเองที่ ชุมชนสาวก f0nt ขอขอบคุณ สาวก f0nt ทุกท่านที่ให้ความเห็นและช่วยทดสอบฟอนต์บุญถึกไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ (หน้าปล่อยฟอนต์เริ่มแรก ก็อยู่ใน f0nt.com นั่นเองครับ)